Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-04-25

Utworzenie dokumentu: STATUT WSP SA
Utworzenie dokumentu: CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH
Edycja dokumentu: REGULAMIN PARKINGU
Utworzenie dokumentu: Regulamin parkingu
Utworzenie pozycji menu: Parking Szpitala

2022-03-15

Edycja dokumentu: Komórki Organizacyjne WSP S.A.
Edycja dokumentu: Rada Nadzorcza

2021-09-29

Edycja dokumentu: Schemat Organizacyjny WSP S.A.
Edycja dokumentu: Schemat Organizacyjny WSP S.A.
Edycja dokumentu: Komórki Organizacyjne WSP S.A.
Utworzenie dokumentu: Schemat Organizacyjny WSP S.A.
Edycja dokumentu: Komórki Organizacyjne WSP S.A.
Edycja dokumentu: Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

2021-09-13

Edycja dokumentu:

2021-07-22

Utworzenie dokumentu: Konkurs na stanowisko Prezesa WSP S.A.

2021-04-01

Edycja dokumentu: Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 2021
Utworzenie dokumentu: Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 2021
Przesunięcie pozycji menu: Raport o stanie dostępności
Przesunięcie pozycji menu: Raport o stanie dostępności
Utworzenie pozycji menu: Raport o stanie dostępności

2019-11-20

Edycja dokumentu: Rada Nadzorcza
Edycja dokumentu: Przyszpitalne Przychodnie Specjalistyczne
Edycja dokumentu: Przyszpitalne Przychodnie Specjalistyczne
Edycja dokumentu: Zakłady Diagnostyczne
Edycja dokumentu: Oddziały Szpitalne
Edycja dokumentu: Komórki Organizacyjne WSP S.A.
Edycja dokumentu: Komórki Organizacyjne WSP S.A.
Edycja dokumentu: Rada Nadzorcza
Edycja dokumentu: Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
Edycja dokumentu: Zamówienia publiczne
Utworzenie dokumentu:
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:
Utworzenie pozycji menu: Klauzula informacyjna
Utworzenie pozycji menu: Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Utworzenie pozycji menu: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Przesunięcie pozycji menu: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Utworzenie pozycji menu: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Utworzenie pozycji menu: Wykaz rejestrów prowadzonych w szpitalu
Utworzenie pozycji menu: Skargi i wnioski
Utworzenie pozycji menu: Informacje, zawiadomienia
Utworzenie pozycji menu: Realizowane projekty
Utworzenie pozycji menu: Programy, strategie
Utworzenie pozycji menu: Zamówienia publiczne
Utworzenie pozycji menu: Kontrole
Utworzenie pozycji menu: Finanse
Utworzenie pozycji menu: Struktura organizacyjna
Przesunięcie pozycji menu: Administracja

| Następne